זכות הצרכן לביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 (להלן: "החוק") הינה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר מבניהם. זכות צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לביטול העסקה כאמור, היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה – מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

 •  ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר ללא שימוש באריזתו המקורית.
 •  לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם, לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.
 • על הלקוח חלה חובת החזרת המוצר לחברה (ההחזרה תתבצע לכתובת החברה ע"י הלקוח או חברת שליחויות בזמני הפעילות) תוך 21 יום ממועד קבלת המוצר, החזרת המוצר תתבצע על חשבונו.
 • למען הסר ספק בעת ביטול העסקה על הלקוח חלה חובת התשלום עבור המשלוח שנשלח אליו ע"י החברה כמצויין באתר, גם אם הלקוח עמד בתנאים המזכים אותו במשלוח חינם - עלות המשלוח 45 שקל כולל מעמ.
 • בהחזרת מוצר ובמידה והלקוח מעוניין להשתמש בשירות המשלוחים של החברה,  יחויבו הלקוח/ה ב-45 ש"ח כולל מע"מ נוספים בגין איסוף המוצר והחזרתו למחסן.
 • למען ההבהרה, בעת ביטול עסקה, ובקשת הלקוח להחזרת מוצר (שכבר התקבל אצל המזמין) על ידנו, יחויבו הלקוח/ה בדמי משלוח  עבור המשלוח שנשלח אליו,  בתוספת של  45ש בגין החזרת המשלוח, ו- 5% דמי ביטול עסקה.
  החיוב יבוצע מול התחשבנות הקניה בכרטיס האשראי איתו בוצע תשלום הקניה בלבד.

 

לביטול עסקה לחץ כאן

 
לצורך מימוש זכות לביטול עסקה על פי הוראות החוק יש למסור הודעת ביטול לחברה באחת מהדרכים הבאות: 
 
 1. בדואר אלקטרוני לכתובת support@snf.co.il
 2.   בהודעה בעל פה שניתן למסור במקום העסק המרכבה 19 חולון
 3. בדואר רשום לכתובת המרכבה 19 חולון ביתן 62
 4. בהודעה בכתב באמצעות מילוי הטופס בתחתית עמוד זה
בהודעת הביטול יפרט הצרכן את שמו, מספר הזהות שלו, מס' ההזמנה ומספר החשבונית.